Tillåtna skjuttider vid egen träning/inskjutningar på anläggningen

KullensPK har satt egna tider för att begränsa aktiviteter till rimliga tider för omgivningen. Skjuttiderna är satta av styrelsen och följs av samtliga medlemmar, tiderna har vi själva begränsat mer än det som anges som allmänna råd för skjutbanor enligt Naturvårdsverkets allmänna råd och riktlinjer:

Vardagar:

09:00 – 20:00

Fredag, lördag, söndag samt helgdagar:

09:00 – 18:00

SKJUTFÖRBUD:

Midsommardag samt afton, Långfredagen, Alla helgons dag, Kristi himmelsfärdsdag vilket också ligger som blockerade dagar i vårt skjutprogram

Undantag på tiderna kan göras vid beslut av Styrelsen vid exempelvis större tävlingar och läggs då in i skjutprogrammet

Posted in Alla.