Nu är det dax för årets enda Grönakortet kurs!

Nybörjarkurs – Grönakortet

Välkommen att anmäla dig till Kullens PK Grönakortet kurs.

Kursen kommer att påbörjas 11 April kl 18:00 med informationsmöte. Kursen pågår i 7 veckor/gånger.

För att utöva pistolskytte måste man ha genomgått en utbildning som kombinerar teori och praktiska övningar med fokus på säker vapenhantering. När man genomgått kursen och klarat av de teoretiska och praktiska proven får man Pistolkyttekortet som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet. Detta kort är som ett ”körkort” inom pistolskyttet och visar att man genomgått och klarat proven. Detta kort är ett krav för att få utöva pistolskytte. 

Vi kallar denna kurs för ”Gröna kortet kursen”. Kursen kostar 2200 kr och där ingår följande:

1 informationsmöte, hjälp med anmälan och info om kursens upplägg
6 tillfällen med praktiska skjutövningar och teorigenomgång
Kursmaterial (häfte)
SHB (skjuthandboken)
Ammunition
Lån av vapen
Fika eller liknande vid varje kurstillfälle
Skriftligt slutprov
Praktiskt skjutprov motsvarande bronsmärket
Bronsmärket
Pistolskyttekortet (Gröna Kortet)
Medlemskap i Kullens PK
Medlemsavgift för 2018

För att klara Grönt Kort krävs följande:
Kursdeltagare skall ansöka om medlemskap i Kullens PK och uppvisa oöppnat utdrag från belastningsregistret. (Utdrag ur belastningsregistret kommer endast att läsas av säkerhetsansvarig på Kullens PK och öppnas tillsammans med kursdeltagaren.)
Kursdeltagaren skall klara godkänt på det skriftliga provet och skjuta godkänt i det praktiska provet.

Kursen kommer att hållas 7 onsdagar med start 11/4

Kurstiden blir mellan kl.18.00–21.00, praktik 18:00 – 20:00 sedan teori till 21:00

För att anmäla sig till kursen skall man snarast registrera sig på vår hemsida www.kullenspk.se eller ta kontakt med Ulf Rosenkvist på telefon 0704-222992 eller per mail på ulf.rosenkvist@bredband.net.

Ta chansen att prova på denna mycket roliga sport och få nya vänner!

Posted in Nationellt.