Bli Medlem

Hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap i Kullen PK.

Kullens PK kräver följande innan  medlemskap kan beviljas:

Reglerna gäller för nationellt skytte samt svartkrut.

  1. Personer som innehar pistolskyttekortet kan söka medlemskap i Kullens PK enligt rådande praxis, se punkten 3.
  2. Personer som inte har pistolskyttekortet skall alltid först genomföra den så kallade gröna kortet kursen med godkänt resultat.
  3. Medlemsansökan sker tillsammans med ansökan och ett utdrag från belastningsregistret.

Kullens PK har beslutat att pistolskyttekortet är obligatoriskt även för de medlemmar som enbart tävlar och tränar internt.

Kullens PK:s målsättning är att alltid genomföra två (2) Gröna kortet kurser per år, vår och höst.

Dessa kurser och tider meddelas via hemsidan och länken: http://www.kullenspk.se/?page_id=2597

Ladda ner medlemsansökan:

Medlemsansökan Kullens PK 2022

Medlemsavgiften för 2022 är enligt följande:

  • 1260 kr för aktiv, ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

(1000 kr till Kullens PK + 260 kr till Sv. Pistolskytteförbundet, betalas in av Kullens PK)

  • 1000 kr för aktiv dubbelansluten.

(Den som har annan huvudförening)

  • 1000 kr för aktiv som endast skjuter IPSC.

(betalar in förbundsavgift till SDSSF själv).

  • 1000 kr för aktiv som endast skjuter Svartkrut.

(betalar in förbundsavgift till SSSF själv).

  • 460 kr för aktiv ungdom ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

(20år och yngre, 200 kr till Kullens PK + 260 kr till Sv. Pistolskytteförbundet)

  • 200 kr för aktiv ungdom ansluten till övriga förbund enligt ovan.
  • 200 kr för passiv medlem.

(Den som inte avlossar ett enda skott under året)

Ange i meddelandefältet vid inbetalning vilket förbund ni vill tillhöra!

OBS! Det är mycket viktigt att man är ansluten och betalar in avgift till något av nämnda förbund, annars är man inte försäkrad!

Man måste vara ansluten till minst ett förbund för att få skjuta på Kullen PK:s anläggningar.

Medlemsavgiften betalar ni in på klubbens BankGiro-konto 175-1122 eller Swishnummer: 123 555 72 51