Länsstyrelsens beslut skjuttider 2021

2021-07-10 Information till medlemmar angående Länsstyrelsens och Nämndens beslut:

OBS! Mer information om detta kommer. Vi ska fortsätta att dokumentera våra avlossade skott, precis som vi gjort innan med skottloggen på vår hemsida. Det som tillkommit är start- och sluttid.

Skjutförbud, på de av Kullens PK redan aviserade dagar, kvarstår.

Julafton, Midsommarafton, Midsommardag, Långfredag, Nationaldagen, Alla Helgons dag, Kristi Himmelsfärdsdag

För nationellt skytte samt IPSC-skytte gäller nyttjande av banan:

Tillåtna skjuttider är:

Måndag  – Torsdag  09.00 – 20.00

Fredag – Söndag samt helgdagar 09.00 – 18.00

För gevärsskytte på 300m-banan gäller

Onsdagar 18.00-20.00

Söndagar 09.00-12.00

 

För enstaka arrangemang som planeras äga rum utanför dessa tider, kan detta ske förutsatt att samråd finns med miljönämnden och aviseras en vecka i förväg på sociala medier.

All överenskommelse angående arrangemang med miljökontoret, skall ske via styrelsen.

IPSC-skytte (egenträning) får förekomma under följande förutsättningar:

2 dagar i veckan är den maximala tillåtna skjuttiden tre sammanhängande timmar.

Resterande 5 dagar är den maximala tillåtna skjuttiden två sammanhängande timmar.

Aktuella dagar/tider ska aviseras en vecka i förväg på hemsidan.

Tävlingar, utbildningar  och andra särskilda arrangemang för IPSC-skytte ska vara fortsatt förlagda innan eller efter perioden 1 juni – 31 augusti.

Maximalt får tio extra skjuttillfällen hållas per år för IPSC-skytte. 1 skjuttillfälle gäller för 8 h under en och samma dag.

OBS! Tiderna är inte klarlagda ännu detta inväntar styrelsen svar på från det dynamiska teamet.