Höstens 2019 Pistolskyttekurs är tyvärr fullbokad.

OBS!

MÖJLIGHETEN TILL ATT ANMÄLA SIG ÄR JUST NU STÄNGD.

JUST NU KAN VI TYVÄRR INTE TA EMOT FLER ANMÄLNINGAR TILL HÖSTENS KURS 2019. VÄLKOMNA MED ERA ANMÄLNINGAR VID ETT SENARE TILLFÄLLE OCH TILL KURSEN SOM PLANERAS ATT GENOMFÖRAS VÅREN 2020.

MER INFORMATION OM TID OCH DATUM KOMMER ATT MEDDELAS VIA DENNA HEMSIDA!

ALLA SOM REDAN ANMÄLT SIG TILL HÖSTENS KURS 2019 OCH INTE FICK PLATS BLIR FLYTTADE TILL KURSEN VÅREN 2020.

Kursstart (Grönakortet) 2019-04-09

Välkommen till Kullens PK’s skyttekurs för Nationellt skytte.

Vi startar första kursen den 9/4-2019 kl. 18:30 i föreningens klubbstuga och den andra är planerad att starta i september 2019, datum kommer att anges senare.

Anmälan till kursen sker via hemsidan och länken: http://kullenspk.se/?page_id=2599

Obs! Ni får ingen bekräftelse efter att ni registrerat er via hemsidan och mallen där. Ni bli kontaktade strax innan kursstartens början.

Vi frågor skicka mail till: utbildning@kullenspk.se därefter kommer våra kursinstruktörer att höra av sig så snart de kan.

Ytterligare information om kursen finns på vår hemsida.

Ta chansen att prova på denna mycket roliga sport och få nya vänner!

Nu är det dax för årets enda Grönakortet kurs!

Nybörjarkurs – Grönakortet

Välkommen att anmäla dig till Kullens PK Grönakortet kurs.

Kursen kommer att påbörjas 11 April kl 18:00 med informationsmöte. Kursen pågår i 7 veckor/gånger.

För att utöva pistolskytte måste man ha genomgått en utbildning som kombinerar teori och praktiska övningar med fokus på säker vapenhantering. När man genomgått kursen och klarat av de teoretiska och praktiska proven får man Pistolkyttekortet som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet. Detta kort är som ett ”körkort” inom pistolskyttet och visar att man genomgått och klarat proven. Detta kort är ett krav för att få utöva pistolskytte. 

Vi kallar denna kurs för ”Gröna kortet kursen”. Kursen kostar 2200 kr och där ingår följande:

1 informationsmöte, hjälp med anmälan och info om kursens upplägg
6 tillfällen med praktiska skjutövningar och teorigenomgång
Kursmaterial (häfte)
SHB (skjuthandboken)
Ammunition
Lån av vapen
Fika eller liknande vid varje kurstillfälle
Skriftligt slutprov
Praktiskt skjutprov motsvarande bronsmärket
Bronsmärket
Pistolskyttekortet (Gröna Kortet)
Medlemskap i Kullens PK
Medlemsavgift för 2018

För att klara Grönt Kort krävs följande:
Kursdeltagare skall ansöka om medlemskap i Kullens PK och uppvisa oöppnat utdrag från belastningsregistret. (Utdrag ur belastningsregistret kommer endast att läsas av säkerhetsansvarig på Kullens PK och öppnas tillsammans med kursdeltagaren.)
Kursdeltagaren skall klara godkänt på det skriftliga provet och skjuta godkänt i det praktiska provet.

Kursen kommer att hållas 7 onsdagar med start 11/4

Kurstiden blir mellan kl.18.00–21.00, praktik 18:00 – 20:00 sedan teori till 21:00

För att anmäla sig till kursen skall man snarast registrera sig på vår hemsida www.kullenspk.se eller ta kontakt med Ulf Rosenkvist på telefon 0704-222992 eller per mail på ulf.rosenkvist@bredband.net.

Ta chansen att prova på denna mycket roliga sport och få nya vänner!

Tillåtna skjuttider vid egen träning/inskjutningar på anläggningen

KullensPK har satt egna tider för att begränsa aktiviteter till rimliga tider för omgivningen. Skjuttiderna är satta av styrelsen och följs av samtliga medlemmar, tiderna har vi själva begränsat mer än det som anges som allmänna råd för skjutbanor enligt Naturvårdsverkets allmänna råd och riktlinjer:

Vardagar:

09:00 – 20:00

Fredag, lördag, söndag samt helgdagar:

09:00 – 18:00

SKJUTFÖRBUD:

Midsommardag samt afton, Långfredagen, Alla helgons dag, Kristi himmelsfärdsdag vilket också ligger som blockerade dagar i vårt skjutprogram

Undantag på tiderna kan göras vid beslut av Styrelsen vid exempelvis större tävlingar och läggs då in i skjutprogrammet