2024 Kurs pistolskyttekortet (Gröna kortet)

 

OBS!

Antalet platser är begränsade och ni som är anmälda och registrerade kommer att bli kontaktade av våra instruktörer före kursstarten. Observera att ni inte får någon bekräftelse vid anmälan.


Välkommen att anmäla dig till Kullens PK Grönakortet (Pistolskyttekortet) som startar våren 2024. (Exat datum ej fastställd ännu)

Kursen är nu öppen för anmälan. Max antalet deltagare är 12. Ni som blir uttagna och får möjlighet att gå kursen kommer att bli meddelade/kontaktade innan några dagar innan kursstarten.

Kursen utgörs utav 6 kurstillfällen. För att utöva pistolskytte måste man ha genomgått en utbildning som kombinerar teori och praktiska övningar med fokus på säker vapenhantering.
När man genomgått kursen och klarat av de teoretiska och praktiska proven får man Pistolskyttekortet som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet.
Detta kort är som ett ”körkort” inom pistolskyttet och visar att man genomgått och klarat proven. Kortet är ett krav för att få utöva pistolskytte. Vi kallar denna kurs för ”Gröna kortet kursen”
 
Kursen 2024 kostar 2800 kr och där ingår följande:
 
6 tillfällen med praktiska skjutövningar och teorigenomgång Kursmaterial (häfte) SHB (skjuthandboken) Ammunition, lån av vapen. Fika eller liknande vid varje kurstillfälle Skriftligt slutprov Praktiskt skjutprov motsvarande bronsmärket Bronsmärket Pistolskyttekortet (Gröna Kortet) Medlemskap i Kullens PK Medlemsavgift för innevarande år
 
För att klara Grönt Kort krävs följande: Kursdeltagare skall ansöka om medlemskap i Kullens PK och uppvisa oöppnat utdrag från belastningsregistret. (Utdrag ur belastningsregistret kommer endast att läsas av kursansvarig/styrelse på Kullens PK och öppnas tillsammans med kursdeltagaren.) Kursdeltagaren skall klara godkänt på det skriftliga provet och skjuta godkänt i det praktiska provet. Kurserna som är planerade läggs som oftast vår och höst. utbildningen sker i föreningens klubbstugan.
 
Anmälan till kursen sker via hemsidan och länken här: http://kullenspk.se/?page_id=2599
 
Obs! Ni får ingen bekräftelse efter att ni registrerat er via hemsidan och mallen där.
Ni bli kontaktade strax innan informationsdagens början.
 
Vi frågor skicka mail till: utbildning@kullenspk.se därefter kommer våra kursinstruktörer att höra av sig så snart de kan.
 
Ta chansen att prova på denna mycket roliga sport och träffa nya vänner!
Posted in Alla.